Loading...
2002091516260579.png

HSK4

การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK4

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

  - สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานและต้องการเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

-ไม่ระบุ

  - บทที่ 1 ความรักที่เรียบง่าย

  - บทเรียน

  - บทที่ 2 เพื่อนแท้

  - บทเรียน

  - บทที่ 3 ฉันสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการ

  - บทเรียน

  - บทที่ 4 อย่ากังวลที่จะหาเงิน

  - บทเรียน

  - บทที่ 5 ซื้ออันที่เหมาะสม ไม่ใช่ของแพง

  - บทเรียน

  - บทที่ 6 ยิ่งราคาสูง คุณภาพยิ่งดีขึ้น

  - บทเรียน

  - บทที่ 7 หมอที่ดีที่สุุดคือตัวเอง

  - บทเรียน

  - บทที่ 8 ความงามไม่ได้หายากในชีวิต

  - บทเรียน

  - บทที่ 9 ดวงอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้งหลังจากพายุ

  - บทเรียน

  - บทที่ 10 มาตรฐานของความสุข

  - บทเรียน

  - บทที่ 11 อ่านแล้วดี; อ่านหนังสือที่ดีและชอบอ่านหนังสือ

  - บทเรียน

  - บทที่ 12 ค้นพบโลกด้วยหัวใจของคุณ

  - บทเรียน

  - บทที่ 13 จิบชาขณะชมอุปรากรปักกิ่ง

  - บทเรียน

  - บทที่ 14 ปกป้องแผ่นดินแม่ของเรา

  - บทเรียน

  - บทที่ 15 ศิลปะแห่งการสอนเด็ก ๆ

  - บทเรียน

  - บทที่ 16 ชีวิตจะดีขึ้น

  - บทเรียน

สมัครคอร์สเรียนนี้
เริ่มต้นราคา 390.00 ฿ / (50 mins)
สิ่งที่ได้รับ
-ไม่ระบุ